Er du egnet til gældssanering?

Du kan nødvendigvis ikke få gældssanering, selvom gældsposterne har vokset sig for store til, at du kan tilbagebetale dem. Det er ca. 10% af samtlige ansøgere om gældssanering, der ender med at få den tildelt.

Gældssanering er en mulighed for at få slettet din gæld helt eller delvist. Det er en mulighed for dig, der ikke har nogen chance for at tilbagebetale gælden selv. Får du tildelt en gældssanering, så bestemmer skifteretten, hvor meget du skal betale om året – typisk over en 5-årig periode. Du vil herefter være helt gældfri.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og er gået konkurs, gælder særligt fordelagtige muligheder for gældssanering.

Hvor meget gæld får man eftergivet?

Det kommer an på din økonomi. Typisk vil de trække dine boligudgifter fra dine indtægter. Herved får du et rådighedsbeløb. Resten fordeles ligeligt mellem dine kreditorer.

For at få gældssanering skal du opfylde nogle kriterier. Det er vigtigt at bemærke, at du fortsat kan få tildelt gældssanering, selvom du ikke opfylder samtlige kriterier.

Der er to grundbetingelser for gældssanering og et men:

1. Skyldneren kan ikke betale sin gæld – hverken nu eller i de kommende år

2. En gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

Men.. har du ikke, det for året, fastlagt rådighedsbeløb er en gældssanering ikke mulig. Rådighedsbeløbet er det beløb du har efter du har betalt følgende faste udgifter: boligudgifter, børnebidrag, børnepasning, a-kasse og fagforening, udgifter til samvær med børn, transport til og fra arbejde, løbende vedligeholdelses udgifter vedr. bil eller andet motorkøretøj, medicin/behandling, afbetalingskontrakter og medlemskab til andet trosamfund end folkekirken. I 2018 er de fastlagt rådighedsbeløb som følgende:

Enlig: kr. 6.290,00 pr mdr.

Par: kr. 10.670,00 pr mdr.

For hvert barn op til 2 år tillægges kr. 1.720,00 pr mdr. Barn 2-7 år: kr. 2.100,00 pr mdr. Barn 7-18 år: kr. 3.160,00 pr mdr.

Du kan normalt ikke få gældssanering, hvis én eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

  • Du har uafklarede økonomiske forhold. Du kan f.eks. ikke få gældssanering, hvis ejer nogle aktiver f.eks. ejerbolig, andel, eller bil. Desuden skal du helst være i stabilt arbejde og have stabile boligforhold.
  • Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld.
  • En ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatnings-pådragende hold. Hvis din gæld er stiftet ved strafbare forhold som bøder, skattesnyd eller lignende.
  • Du har undladt at afdrage på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det.
  • Du har indrettet dig med henblik på gældssanering, eller hvis du har forberedt dig på gældssanering ved at sælge aktiver, forære dyrebare ting væk eller givet arveafkald for at undgå, at kreditorer kan få deres tilgodehavende. Det samme gælder separation, skilsmisse for at opnå økonomiske fordele.
  • Du har stiftet gæld, efter at gældssaneringssagen er indledt.
  • Hvis du derimod har stiftet gæld, hvor din indtægt har kunnet bære betalingsordningerne, men har mistet dit job eller ufrivilligt har en mindre indtægt, kan du komme i betragtning til gældssanering.

Ejer du bolig?

Hvis du har fast ejendom som ejerbolig eller andelsbolig, vil skifteretten højst sandsynligt kræve at det sælges, inden du kan ansøge om gældssanering.

Dog kan du muligvis beholde din ejer-/andelsbolig, hvis du ikke opnår bedre økonomi ved at flytte til en lejebolig.

Er du ikke i arbejde?

Kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsmodtagere kan som regel ikke få gældssanering, medmindre det sandsynliggøres, at de aldrig kommer i arbejde igen.

For at få gældssanering skal din gæld som tommelfingerregel være på mindst kr. 250.000,-. For pensionister kr. 100.000,-

2018-03-14T14:26:33+00:00

Leave A Comment