Forløbet, når du søger gældssanering

 • Først udfyldes blanketten til gældssanering, som kan hentes her http://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter/gaeldssanering/Pages/default.aspx
 • Når skifteretten har modtaget din ansøgning, vil de gå den igennem og vurdere, om der er mulighed for, at du kunne få en gældssanering. Skifteretten kan allerede afvise din sag inden et møde, hvis din ansøgning er ufuldstændig eller mangelfuld, eller hvis dine forhold tydeligt ikke opfylder kravene til en gældssanering.
 • Du vil blive indkaldt til en samtale i skifteretten, hvor du sammen med en advokat fra skifteretten vil gennemgå din ansøgning, og du vil blive spurgt om din økonomiske situation.
 • Hvis skifteretten vurderer, at der er en rimelig chance for, at du kan få gældssanering efter denne samtale, vil de godkende at sagen indledes. Hvis ikke, vil din sag blive afvist.
 • Skifteretten hyrer en advokat, der nu skal behandle sagen. Medhjælperen er hverken advokat for kreditorerne eller skifteretten, men skal hjælpe dig med alle de praktiske ting.
 • Der indrykkes annonce i Statstidende, når en gældssaneringssag indledes. Advokaten skriver til alle kreditorerne, at de skal gøre deres krav gældende i løbet af 8 uger.
 • Advokaten laver i samarbejde med dig nedenstående redegørelse:
 • a) forklaring på, hvordan din håbløse økonomiske situation er opstået b) opgørelse over værdier (statusoversigt) c) budget for gældssaneringsperioden d) forslag til sanering af gælden
 • Det er i princippet dig, der fremsætter forslag til gældssanering, selvfølgelig i samarbejde med advokaten.
 • Når gældssaneringsforslaget og redegørelsen er lavet, sendes materialet til skifteretten og alle kreditorerne.
 • Skifteretten indkalder dig, advokaten og alle kreditorer til et møde i skifteretten. Alle har mulighed for at blive hørt. Hvis der ikke er noget nyt, afsiges kendelsen af skifteretten.
 • Hvis der løbende dukker nye oplysninger op i din gældssaneringssag, kan skifteretten indkalde dig til møde for forklaring.
 • Skifteretten kan til enhver tid afvise sagen, hvis nye forhold viser sig, der ikke taler godt for din sag.
2017-04-20T10:35:26+00:00

Leave A Comment