Gældssanering eller kreditorforhandlinger?

Når de økonomiske udfordringer er mange og overblikket for længst er forsvundet blandt rudekuverter kan det være svært selv, at vurdere om en gældssanering eller kreditorforhandler er den rette løsning for dig.

Hvad enten det gælder udfordringer i privat økonomi eller om det er gæld i forbindelse med en virksomhed, så er du nødt til at sætte dig ned og se på, hvilke muligheder der er for lige præcis dig og din situation.

Gældssanering kan være den rette løsning for nogen. Gældssanering er en ordning, hvor skifteretten, alt ud fra din specifikke situation, reducerer din gæld. Herefter fastsættes en afdragsaftale med de tilbageværende kreditorer – afdragsaftalen løber typisk i 5 år, hvor du også i de 5 år vil være registreret i RKI. Hvis du overvejer om en gældssanering er det rigtig for dig kan du ud fra nedenstående tjekliste se om du opfylder de krav der stilles til din situation før en gældssanering begæres:

  • Din gæld er opstået i forbindelse med en tvangsauktion, konkurs, lukning af virksomhed eller et bank lån.
  • Hvis du ansøger om gældssanering i forbindelse med en konkurs må du ikke have stiftet ny gæld efter du er blevet erklæret konkurs.
  • Et bank lån skal som minimum være 5 år gammelt
  • Din gæld skal som minimum være på kr. 250.000,00. For pensionister er det kr. 100.000,00
  • Er du enlig skal du have et rådighedsbeløb efter faste udgifter på kr. 6.290,00 pr. mdr. og som par skal det være på kr. 10.670,00 pr mdr. Dertil er der et tillæg for hver barn (optil 2 år: kr. 1.720,00 pr mdr., 2-7 år: kr. 2.100,00 pr mdr., 7-18 år: 3.160,00 pr mdr.) Alle tal er for 2018.

En gældssanering vurderes altid ud fra den enkelte ansøger. Overstående skal derfor ses som retningslinjer. Er du i tvivl kan det være en god ide, at søge om hjælp og rådgivning hos professionelle.

En anden mulighed er kreditorforhandlinger. Som ordet selv siger handler det om, at lave forhandlinger med hver enkelt kreditor, hvor formålet er at finde frem til en afdragsordning som er tilpasset din nuværende økonomiske situation.

Som udgangspunkt kan en kreditorforhandling have tre hensigter:

  • Akkordtilbud: kreditor tilbydes et engangsbeløb mod aftale om helt og endelig indfrielse. Hvor mange procent kreditor er villig til reducerer gælden med ved indgåelsen af en akkord er typisk afhængig af gældens størrelse. Typisk ligger det i omegnen af 10-30%.
  • Henstand: din sag vil ikke blive påskrevet renter og kreditor vil ikke gøre krav på betaling i henstandsperioden. Perioden er typisk mellem 3-6 måneder men kan dop vare helt optil 12 måneder. Kreditor vil normalvis kræve at du, debitor, underskriver en skyldnererklæring.
  • Rente -og afdragsnedsættelse: nedsættelse af renter så dit afdrag i større grad nedskriver din gæld og ikke kun bliver brugt til at betale renter. Er du meget økonomis udfordret kan en afdragsnedsættelse også være en god ide, ikke om andet bare for en periode. Med en afdragsnedsættelse forlænges din afviklingsperiode, til gengæld stiger dit rådighedsbeløb nu og her.
2018-03-23T10:17:55+00:00

Leave A Comment