Realkreditinstitutternes bidragssatser

Du skal betale en bidragssats til realkreditinstituttet, når du optager et realkreditlån. Bidragssatsen er helt konkret et gebyr som banken opkræver for at formidle et lån mellem långiver og låntager. Bidragssatsen afspejler de omkostninger instituttet afholder i forbindelse med formidlingen.

Bidraget beregnes ud fra din restgæld og kan variere fra realkreditinstitutter imellem. Bidragssatsen bliver påvirket af, hvor stor en del af din boligs værdi, som realkreditlånet udgør. Jo større en del lånet udgør, des højere bidragssats. Bidrag bliver også påvirket af, om det er et fast forrentet eller variabelt forrentet lån, og hvorvidt lånet betales med eller uden afdrag.

Realkreditinstitutternes bidragssatser

​Belåning 0 – 80% ​Fast rente % ​Variabel rente % ​Tillæg for afdragsfrihed %
​BRF Kredit ​0,61 ​0,85 ​0,23
​Totalkredit ​0,73 ​0,87-1,17* ​0,32
​Nordea Kredit ​0,65 ​0,80 – 1,05* ​0,25
​Realkredit Danmark ​0,68 ​0,85 ​0,32

*RenteMax F5-F10, F-kort, F3-F4, F1-F2

** F1-F2, F3-F5

Ovenfor kan du se institutternes bidragssatser med en belåningsgrad på 0-80%. Bemærk at du i enkelte institutter kan få en lavere bidragssats såfremt forholdet mellem lånets kontantværdi og ejendommens værdi er lavere end 80%.

Vær opmærksom på andet end bidragssatsen

Kreditforeningerne benytter sig af forskellige typer af omkostninger. Det betyder, at man ikke længere udelukkende kan lave en sammenligning af bidragssatserne, men at man også må kigge på andre omkostninger, før man optager et realkreditlån. Et godt eksempel herpå er kursskæring.

Kursskæring er et tillæg eller fradrag til obligationskursen, som beregnes, når obligationer handles på markedet. Kursskæring har størst indflydelse på Flex-lån, da de rentetilpasses oftere en de fastforrentede lån. Kursskæring vil altså påvirke F1-lån mest og de fastforrentede mindst.

Andre omkostninger som du skal være opmærksom på er: tillæg for afdragsfrihed og højere rente for to-lagsbelåning. Mere herom følger i næste indlæg.

Ønsker du en gennemgang af dine bankforhold, herunder gebyrer og bidragssatser – og om det kan betale sig for dig at skifte institut, så kontakt os nu.

2017-04-20T10:37:29+00:00

Leave A Comment